top of page
Search

Ascensiune/Ascension


Un ceramist nu are vocația construcțiilor monumentale, dar poate proiecta, cu puterea minții sale, în imaginația privitorului, edificii ale frumosului. În ultimele mele colecții am fost inspirată de frumusețea ornamentelor arhitecturale pe care le-am descoperit pe fațadele unor clădiri uitate și pe care le-am transpus în material ceramic (porțelan). Actuala colecție de bijuterii continua preocuparea mea pentru arhitectură și se concentrează asupra unui model ideal al scării, nu doar ca obiect omniprezent în viața noastră, care ne poartă în sus și în jos în spații construite, ca simplu ritm vizual, pozitiv și negativ, care poate fi replicat la infinit, ci și ca simbol al aspirației mele, a dorinței noastre, de a urca permanent, spre gândul frumos, spre dumnezeire.


A potter does not have the vocation of monumental constructions, but he can design, with the power of his mind, in the imagination of the spectator, edifices of beauty. In my last collections I was inspired by the beauty of the architectural ornaments that I discovered on the facades of some forgotten buildings and that I translated into ceramic material (porcelain). The current collection of jewelry continues my preoccupation for architecture and focuses on an ideal model of the staircase, not just as a ubiquitous object in our lives that takes us up and down in built spaces, as a simple visual rhythm, positive and negative, which can be replicated to infinity, but also as a symbol of my aspiration, of our desire, to ascend permanently, to the beautiful thought, to the divinity.

16 views0 comments

Comments


bottom of page